پرسش های متداول

دُر یا همان کوارتز شفاف دارای درجه سختی حدود ۷ است. این کانی قدرت آن را دارد که روی شیشه یا ناخن خط بیندازد، در حالی که نمونه بدلی و کاملاً مشابه آن، یعنی مون استون با سختی ۶ تا ۶ و نیم با ناخن خط برمی‌دارد.

راه های مختلفی برای علامت گذاری طلا وجود دارطلای اروپایی و طلای ایتالیایی ممکن است از سیستم خاص خود برای نشان دادن خلوص استفاده کنند