ارتباط با ما

ارتباط با ما

آدرس:  خیابان شریعتی ، پل صدر ، خیابان کشانی ، ساختمان اداری مسجدالمتقین ، طبقه 1

 

تلفن:  02126721381  

 

شماره شبکه های اجتماعی :  09120510247

 

ایمیل:  goldnewsbank@gmail.com

آدرس:

خیابان شریعتی ، پل صدر ، خیابان کشانی ، ساختمان اداری مسجدالمتقین ، طبقه 1

شماره تماس: