بانک اطلاعاتی گلد نیوز

خلاصه

بانک اطلاعاتی گلدنیوز ، بزرگترین و تنها مرجع اطلاعات اختصاصی صنعت طلاوجواهر ایران است. در بانک اطلاعاتی گلدنیوز شما میتوانید به اطلاعات تشکل ها و واحدهای صنفی مجاز مرتبط با صنعت طلاوجواهر و گوهرسنگ در سراسر ایران دسترسی داشته باشید.

۱۴۰۲ شنبه ۳ تير
358بازدید
بانک اطلاعاتی گلد نیوز

 بانک اطلاعاتی گلدنیوز بزرگترین و تنها مرجع اطلاعات اختصاصی صنعت طلاوجواهر ایران است.

در بانک اطلاعاتی گلدنیوز شما میتوانید به اطلاعات واحدهای صنفی مجاز مرتبط با صنعت طلاوجواهر و گوهرسنگ در سراسر ایران دسترسی داشته باشید.

اطلاعات مورد نیاز شما در خصوص طلاوجواهر فروشی ها ، سکه فروشی ها، فروشندگان سنگ های قیمتی و... در بانک اطلاعاتی گلدنیوز جمع آوری شده است.

  اطلاعات مرتبط با تشکل های فعال در صنعت طلاوجواهر و گوهرسنگ (اتحادیه ها و انجمن ها) در بانک اطلاعاتی گلدنیوز قابل دسترس می باشد.